2015 - „Wpływ Środków Malarskich na Formę Przestrzenną Dzieła” Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” - Radom, Polska