2019 "Różnokształty-Ślady i Mapy" - Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP - Warszawa, Polska