2018 "Struktura Śladu - Doświadczenie Miejsca" Galeria Dobrej Sztuki - Muzeum Częstochowskie - Częstochowa, Polska