2009 - Pomiędzy - Rodo 1 Business Center - Warszawa, Polska