2014-"Rzeczywistość kształtowana. Deformacja i stylizacja w Sztuce" -Muzeum Częstochowskie- Częstochowa, Polska