Re;Taboret - 2012

Idea projektu RE: Praga Taboret #3, powstała w celu propagowania działalności na rzecz odbudowy świetnosci starej warszawski Pragi i jej rewitalizacji. Jest to projekt zawierający 3 aspekty ; architektoniczny, użytkowy i artystyczny. Przeniesione na przestrzenny obiekt dekoracyjny wspomniane aspekty maja nas zbliżyć do problematyki jaka zajmuje się na co dzień pracownia Nieporęcka.

Architekci z Niepo jak sami siebie w skrócie nazywają wspólnie z fundacja FPAP realizuje obiekt (instalację) symbolizującą uzupełnianie tkanki miejskiej w obrębie kwartału czyli 9 podwórek zamkniętych kamienicami. Ten kształt wycięty z panoramy starej Pragi przecinaniem się 4 ulic Tarchomińskiej ,Białostockiej , Nieporęckiej i Ząbkowskiej nadał zarys formie która zawiśnie na ścianie jednej z nowo powstałych w tym obrębie kamienic. Stanie się rodzajem logo procesu budowy miasta , który po 70-ciu latach znowu ożył.. Proces ten ma bardzo istotny wpływ na życie warszawskich Prażan. Łączy ze sobą epoki. Edukuje nas pozwalając na kontakt z nowym ale nie pozwala dzięki staranności architektów zapomnieć o korzeniach. Świetnym tego przykładem jest siedziba pracowni Nieporęcka przy właśnie tej ulicy pod numerem 12.

Instalacja taboret`3 ma jeszcze jedno istotne zadanie. Elementy będzie można używać do spotkań towarzyskich. Cześć z nich będą spełniały funkcje siedziska.Ma to być taki symboliczny moment , kiedy rozmawiamy o naszych codziennych praskich sprawach siedząc na kolorowym symbolu naszej tożsamości.